שלום לכולם/ן.




אתר המערכת האולטימטיבית שב לעבודה סדירה ברשת.
ובכן במהלך סוף השבוע שב אתר המערכת האולטימטיבית לפעולה שוטפת ונפתח שוב עבור המשתמשים.
לאחר תקופ ה לא קצרה שהאתר היה לא פעיל ברשת האינטרנט עקב נושא אישי של יוצר המערכת,
ואני רוצה שוב לשלוח לו ולבני ביתו איחולי החלמה מהירה ובריאות ואריכות ימים.
עכשיו שאנחנו לפני השנה החדשה שבפתח,
אני שולח ממני ומצוות המערכת האולטימטיבית כולה הרבה חיזוקים ותמיכה לבריאות ואריכות ימים.
ומכל משפחת משתמשי המערכת האולטימטיבית מישראל והעולם,
ל- TheeMahn וכל בני ביתו בריאות, החלמה מהירה , והרבה כוח בהמשך הדרך.
ואני מאחל לו שה' יתן לו הרבה כוח,הרבה חוזק,והעיקר רפואה שלימה לו ולבני ביתו.

ואני מאחל לכל עם ישראל,למשתמשי המערכת האולטימטיבית מבעולם

שנה טובה ומתוקה , שנת שלום ורווחה , שנת שיגשוג וברכה,
הצלחה לכל המתחילים דרכם במשפחת לינוקס בישראל ובעולם.


תכלה שנה וקיללותיה, תחל שנה ובירכותיה.

שנה טובה לכם/ן.